Công đoàn phối hợp chăm lo đoàn viên đang thực hiện “3 tại chỗ”

Cán bộ Công đoàn ngành Hoá chất (bên trái) trao hỗ trợ thực phẩm cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHC
Cán bộ Công đoàn ngành Hoá chất (bên trái) trao hỗ trợ thực phẩm cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHC
Cán bộ Công đoàn ngành Hoá chất (bên trái) trao hỗ trợ thực phẩm cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHC
Lên top