Công đoàn ngành Hoá chất chi 4,380 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn NLĐ “3 tại chỗ"

Đại diện Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Xuân Tùng
Đại diện Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Xuân Tùng
Đại diện Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top