Công đoàn ngành Công Thương chi 70 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao tặng quà Tết Trung thu cho con cán bộ, y, bác sĩ đang tham gia tăng cường tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: CĐCC
Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao tặng quà Tết Trung thu cho con cán bộ, y, bác sĩ đang tham gia tăng cường tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: CĐCC
Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao tặng quà Tết Trung thu cho con cán bộ, y, bác sĩ đang tham gia tăng cường tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: CĐCC
Lên top