Công đoàn làm đẹp cảnh quan Công ty

Đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trồng cây làm đẹp cảnh quan. Ảnh: Xuân Tùng
Đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trồng cây làm đẹp cảnh quan. Ảnh: Xuân Tùng
Đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trồng cây làm đẹp cảnh quan. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top