Công đoàn Công ty Caosu Đà Nẵng tuyên dương phụ nữ tiêu biểu

Các tập thể nữ lao động tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Tùng Xuân
Các tập thể nữ lao động tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Tùng Xuân
Các tập thể nữ lao động tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Tùng Xuân
Lên top