Công đoàn Công thương VN làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ

Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ. Ảnh: Mạnh Dũng
Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ. Ảnh: Mạnh Dũng
Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ. Ảnh: Mạnh Dũng
Lên top