Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: CĐCT
Lên top