Công đoàn Công thương Việt Nam: Tuyên dương cán bộ nữ tiêu biểu

Chủ tịch Trần Quang Huy và Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc trao tặng Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: T.Linh
Chủ tịch Trần Quang Huy và Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc trao tặng Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: T.Linh
Chủ tịch Trần Quang Huy và Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc trao tặng Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: T.Linh
Lên top