Công đoàn Công Thương Việt Nam trao kỷ niệm chương cho 4 cán bộ

Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch CĐ VEAM trúng cử vào BCH nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Xanh
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch CĐ VEAM trúng cử vào BCH nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Xanh
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch CĐ VEAM trúng cử vào BCH nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Xanh
Lên top