Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm cho đoàn viên

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: CĐCT
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: CĐCT
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: CĐCT
Lên top