Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà người lao động

Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho đại diện người lao động Công ty giày Hồng Bảo. Ảnh: Thuỳ Linh
Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho đại diện người lao động Công ty giày Hồng Bảo. Ảnh: Thuỳ Linh
Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho đại diện người lao động Công ty giày Hồng Bảo. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top