Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước phục vụ đoàn viên

Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước cho đại diện người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước cho đại diện người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước cho đại diện người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top