Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước cho công nhân ngành giấy

Thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn (thứ hai từ phải sang) tặng cây nước cho các đơn vị. Ảnh: CĐCT
Thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn (thứ hai từ phải sang) tặng cây nước cho các đơn vị. Ảnh: CĐCT
Thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn (thứ hai từ phải sang) tặng cây nước cho các đơn vị. Ảnh: CĐCT
Lên top