Công đoàn Công Thương Việt Nam ký hợp tác với Công đoàn Tập đoàn Vingroup

Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và ông Lý Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Vingroup thực hiện ký chương trình phối hợp. Ảnh: Thuỳ Linh
Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và ông Lý Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Vingroup thực hiện ký chương trình phối hợp. Ảnh: Thuỳ Linh
Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và ông Lý Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Vingroup thực hiện ký chương trình phối hợp. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top