Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top