Công đoàn Công Thương trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tiền hỗ trợ “Quỹ Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Phạm Thị Hương. Ảnh: Ngọc Điệp
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tiền hỗ trợ “Quỹ Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Phạm Thị Hương. Ảnh: Ngọc Điệp
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tiền hỗ trợ “Quỹ Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Phạm Thị Hương. Ảnh: Ngọc Điệp
Lên top