Công đoàn Công Thương tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trồng cây phát động phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trồng cây phát động phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trồng cây phát động phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Ảnh: H.A
Lên top