Công đoàn Công Thương chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động tại DN

Lãnh đạo Bộ Công thương và Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà Tết cho NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Công thương và Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà Tết cho NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Công thương và Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà Tết cho NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Lên top