Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN hỗ trợ 264 người lao động khó khăn

Lên top