Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 389 CNLĐ

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐHC
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐHC
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐHC
Lên top