Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam động viên công nhân khó khăn

Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Trần Quang Huy (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top