Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Lên top