Chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong dịp Tết

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHC
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHC
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHC
Lên top