CĐ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: Chăm lo tốt con em NLĐ

CĐ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tặng quà cho con em NLĐ. Ảnh: H.An
CĐ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tặng quà cho con em NLĐ. Ảnh: H.An
CĐ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tặng quà cho con em NLĐ. Ảnh: H.An
Lên top