CĐ Công thương VN tặng quà CNLĐ Cty CP gang thép Thái Nguyên

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi NLĐ Cty CP gang thép Thái Nguyên. Ảnh: M.T
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi NLĐ Cty CP gang thép Thái Nguyên. Ảnh: M.T
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi NLĐ Cty CP gang thép Thái Nguyên. Ảnh: M.T
Lên top