CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại Lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Trang
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại Lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Trang
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại Lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Trang
Lên top