CĐ Công thương sẽ hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng cho lao động thực hiện “3 tại chỗ"

Ông Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ tới đại diện người lao động. Ảnh: CĐCC
Ông Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ tới đại diện người lao động. Ảnh: CĐCC
Ông Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ tới đại diện người lao động. Ảnh: CĐCC
Lên top