CBCNV Cơ quan Tập đoàn Hóa chất ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 3, từ trái sang) - trao hỗ trợ tới Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Ngô Tùng
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 3, từ trái sang) - trao hỗ trợ tới Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Ngô Tùng
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 3, từ trái sang) - trao hỗ trợ tới Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Ngô Tùng
Lên top