Bữa ăn ca của người lao động thấp nhất là 20.000 đồng/suất

Mới đây, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm”. Ảnh: Xuân Tùng
Mới đây, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm”. Ảnh: Xuân Tùng
Mới đây, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm”. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top