Bữa ăn ca chất lượng giúp lao động sản xuất hiệu quả hơn

Công nhân Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Lào Cai) trong bữa ăn ca tự chọn. Ảnh: CĐCC
Công nhân Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Lào Cai) trong bữa ăn ca tự chọn. Ảnh: CĐCC
Công nhân Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Lào Cai) trong bữa ăn ca tự chọn. Ảnh: CĐCC
Lên top