Công đoàn Công nghiệp Hoá Chất Việt Nam:

Biểu dương 79 con công nhân viên chức lao động học giỏi

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng và Vũ Tiến Dũng trao phần thưởng cho con CNVCLĐ trong ngành Hoá chất học giỏi. Ảnh: H.A
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng và Vũ Tiến Dũng trao phần thưởng cho con CNVCLĐ trong ngành Hoá chất học giỏi. Ảnh: H.A
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng và Vũ Tiến Dũng trao phần thưởng cho con CNVCLĐ trong ngành Hoá chất học giỏi. Ảnh: H.A
Lên top