99% số cơ sở đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Người lao động Công ty Rạng Đông luôn được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty Rạng Đông luôn được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty Rạng Đông luôn được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hà Anh
Lên top