90% NLĐ ngành Công thương cài đặt ứng dụng Bluezone

Panno công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐVN
Panno công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐVN
Panno công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐVN
Lên top