11 Công đoàn ngành Trung ương tặng quà đoàn viên khó khăn

Công đoàn Công thương Việt Nam cũng hỗ trợ Công ty Honda Việt Nam 1 đôi loa trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Linh
Công đoàn Công thương Việt Nam cũng hỗ trợ Công ty Honda Việt Nam 1 đôi loa trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Linh
Công đoàn Công thương Việt Nam cũng hỗ trợ Công ty Honda Việt Nam 1 đôi loa trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top