100% số đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất đã ký thoả ước lao động tập thể

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top