100% người lao động được mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiên tiến. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiên tiến. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiên tiến. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top