CĐ Công an TP.Hồ Chí Minh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên

Lên top