“Túi” chứa chất thải

Các tuyến sông tại ĐBSCL bị ô nhiễm. Ảnh: Vietnamnet.
Các tuyến sông tại ĐBSCL bị ô nhiễm. Ảnh: Vietnamnet.
Các tuyến sông tại ĐBSCL bị ô nhiễm. Ảnh: Vietnamnet.
Lên top