Tự phát... ôm cục nợ !

Ảnh: Dân trí
Ảnh: Dân trí
Ảnh: Dân trí