Câu chuyện quản lý:

Trời mưa, đất chịu!

Xe tắc tại trạm thu phí Bến Thủy ngày 6.4 do người dân dùng tiền lẻ trả phí. Ảnh: LĐO
Xe tắc tại trạm thu phí Bến Thủy ngày 6.4 do người dân dùng tiền lẻ trả phí. Ảnh: LĐO
Xe tắc tại trạm thu phí Bến Thủy ngày 6.4 do người dân dùng tiền lẻ trả phí. Ảnh: LĐO
Lên top