Tít mù vòng quanh

Khai thác cát trên sông Đồng Nai. Ảnh: TTXVN
Khai thác cát trên sông Đồng Nai. Ảnh: TTXVN
Khai thác cát trên sông Đồng Nai. Ảnh: TTXVN