Thiếu giải pháp, khó thành công

Thành phố Cà Mau. Ảnh: Khánh Phương/baocamau.com.vn
Thành phố Cà Mau. Ảnh: Khánh Phương/baocamau.com.vn
Thành phố Cà Mau. Ảnh: Khánh Phương/baocamau.com.vn
Lên top