Nỗi niềm ông Sáu Triết

Nhà máy bột giấy Phương Nam. Ảnh: VnEconomy.
Nhà máy bột giấy Phương Nam. Ảnh: VnEconomy.
Nhà máy bột giấy Phương Nam. Ảnh: VnEconomy.