Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Mượn đầu heo nấu cháo”

Ảnh minh họa, nguồn: Landsoft.
Ảnh minh họa, nguồn: Landsoft.