Kiến nghị sửa luật để cấp sổ đỏ cho condotel, officetel

Kiến nghị sửa luật để giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho loại hình condotel. Ảnh: L.TOÀN
Kiến nghị sửa luật để giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho loại hình condotel. Ảnh: L.TOÀN
Kiến nghị sửa luật để giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho loại hình condotel. Ảnh: L.TOÀN