Khi người dân hiến kế

Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có thể kiệt quệ do xâm nhập mặn. Ảnh: Báo điện tử Bình Định.
Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có thể kiệt quệ do xâm nhập mặn. Ảnh: Báo điện tử Bình Định.
Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có thể kiệt quệ do xâm nhập mặn. Ảnh: Báo điện tử Bình Định.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top