Khẩn khoản “xin” nước

Từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l. Ảnh: Báo Giao thông
Từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l. Ảnh: Báo Giao thông
Từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l. Ảnh: Báo Giao thông
Lên top