Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khẩn khoản “xin” nước

Từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l. Ảnh: Báo Giao thông
Từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l. Ảnh: Báo Giao thông