Giải pháp - Đừng để vi hiến!

Khu vực nội đô Hà Nội (tính từ đường vành đai 2 trở vào khu trung tâm), mật độ dân số rất cao. Ảnh: P. Hiếu.
Khu vực nội đô Hà Nội (tính từ đường vành đai 2 trở vào khu trung tâm), mật độ dân số rất cao. Ảnh: P. Hiếu.
Khu vực nội đô Hà Nội (tính từ đường vành đai 2 trở vào khu trung tâm), mật độ dân số rất cao. Ảnh: P. Hiếu.
Lên top