Đánh cắp mộng an cư

Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn tại tổ 4, KV 11, đường Hoàng Văn Thụ TP. Quy Nhơn xảy ra nhiều sai phạm trong mua, bán, sử dụng, quản lý nhà ở xã hội. Ảnh: TNMT.
Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn tại tổ 4, KV 11, đường Hoàng Văn Thụ TP. Quy Nhơn xảy ra nhiều sai phạm trong mua, bán, sử dụng, quản lý nhà ở xã hội. Ảnh: TNMT.
Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn tại tổ 4, KV 11, đường Hoàng Văn Thụ TP. Quy Nhơn xảy ra nhiều sai phạm trong mua, bán, sử dụng, quản lý nhà ở xã hội. Ảnh: TNMT.
Lên top