Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Cứu” E5 và “quên” RON92 đi!